Duur van een mediationtraject

Intakegesprekken duren een halfuur tot een uur per partij.

Een gezamenlijke bijeenkomst duurt tot twee uur. 

Kosten

Bemiddeling of Mediation  € 180,- per uur exclusief 21% btw.

Er kunnen additionele kosten zijn zoals locatiekosten, reiskosten, inhuur van derden, experts, co-mediators, etc.

Er zijn gemiddeld drie tot vier bijeenkomsten nodig om tot een overeenkomst te komen. 

Er kunnen additionele werkzaamheden zijn, zoals tussentijds contact, het schrijven van een verslag of het opmaken van een overeenkomst.

Bij een voortzetting van de bemiddeling of mediation

- minimaal één gezamenlijke bijeenkomst - 

wordt er een korting verrekend over het totaal van één uur. 

* Een bijeenkomst kan korter of langer dan twee uur duren. Dat kan per geval verschillen.

* Drie tot vier bijeenkomsten is een gemiddelde. Soms kan voor een bemiddelingstraject één tot twee bijeenkomsten al voldoende zijn. Bij andere (meer complexe) gevallen kunnen er meer bijeenkomsten nodig zijn dan gemiddeld.

Kostenverdeling

De totale kosten dienen nog  door partijen verdeeld te worden. Bij een gelijke verdeling is dan de doorbelasting aan partijen € 90,- per uur per partij excl. btw en additionele kosten.

 

Als het gaat om een arbeidsrechtelijk geschil, dan is het niet ongebruikelijk dat de werkgever de volledige kosten van de mediation, of een groot deel daarvan, voor zijn rekening neemt.

De bemiddelaar bespreekt tevoren met partijen wat de verwachte kosten zijn.

Overige diensten:

Neem contact op voor een passend aanbod