top of page

ARBEIDSMEDIATION

Onderlinge spanningen op de werkvloer

Conflicten kunnen plaatsvinden tussen collega’s, tussen medewerker en leidinggevende, binnen (management)teams, tussen teams en tussen medewerker en werkgever.

Helaas worden interne conflicten in arbeidsrelaties nog vaak genegeerd. Dit terwijl de impact van zo’n conflict flinke consequenties kan hebben voor o.a. de samenwerking, het werkplezier, de productiviteit en het imago.

Voorkom escalatie

Onderlinge spanningen kunnen ongemerkt oplopen. Het is voor de betrokkenen vaak lastig om concreet iets aan deze spanningen te doen. Het is soms ook moeilijk om in te schatten wanneer de spanningen ongewoon zijn. Wordt er te lang niets aan deze spanningen gedaan, dan kan dit leiden tot een conflict. Wordt er te lang niets aan het conflict gedaan, dan kan dit leiden tot een strijd.

Voorkom escalatie en trek zo vroeg als mogelijk aan de bel. Manage incidenten en ga misverstanden uit de weg. Vaak zijn een of twee bemiddelingsgesprekken al genoeg om weer met elkaar verder te kunnen.

Goede indicatoren zijn bijvoorbeeld: uit de hand gelopen discussies, onderlinge irritaties, geuite onvrede of frustraties, zichtbare toename van stress, veelvuldig voorkomende onderlinge misverstanden, oplopend ziekteverzuim, weerstanden bij veranderingen.

We wisten allebei dat er iets moest gebeuren, maar niemand deed wat.

Waarom mediation:
  • Inzicht en verheldering van de problematiek.

  • Tegen accepteerbare voorwaarden een einde kunnen maken aan het conflict.

  • Voorkomen van onnodige spanningen tussen collega's op de werkvloer

  • Maatwerkoplossing voor het voortzetten of beëindigen van de arbeidsrelatie.

  • Voorkomen van (hoog)oplopende kosten en langslepende procedures.

  • Relatie- en imagovriendelijke methode zonder gezichtsverlies voor partijen.

Een volledige aanpak van het probleem

Arbeidsconflicten kunnen voor partijen zeer emotioneel belastend zijn. Wanneer hier geen aandacht voor is, kan het overleg- en onderhandelingsproces tussen de partijen vastlopen. Doordat er bij mediation ook rekening gehouden wordt met dergelijke conflictaspecten, ontstaat er voor partijen ruimte om weer in beweging te komen.  

DIENSTEN

Bij TimBetween kun je terecht voor arbeidsconflicten, gerelateerd aan:

Verstoorde arbeidsverhoudingen

Ziekteverzuim of arbeidsverzuim, re-integratie

Samenwerkingsproblematiek

Reorganisaties

Ontslag, beëindiging arbeidsrelaties

Naast mediation kun je bij TimBetween ook terecht voor zaken op het gebied van conflictpreventie en effectiviteitsverbetering, zoals:

Conflict coaching, team coaching

Workshops 

bottom of page