top of page

CONFLICT

Het is niet ongewoon dat er zo nu en dan onderlinge spanningen zijn, maar wanneer deze te lang voortduren, dan kan dit leiden tot een conflict.

Gevolgen van een conflict voor individuen, teams en organisaties
 • Spanningen op de werkvloer zijn een bron voor stress, het werkplezier neemt af.

 • Het gaat ten koste van de eigen gezondheid en het geluksgevoel.

 • De communicatie verslechtert of stopt en het begrip neemt af.

 • De samenwerking verloopt stroef of er is geen samenwerking meer mogelijk.

 • Relaties komen onder druk te staan.

 • Er ontstaat coalitievorming, het conflict breidt zich uit naar anderen en wordt steeds complexer.

 • Betrokkenen wantrouwen elkaar, er heerst sarcasme en de vijandigheid neemt toe.

 • De productiviteit neemt af en het ziekteverzuim neemt toe.

 • Vormen van weerstand escaleren en nemen vormen aan van sabotage.

 • De gevolgen van het conflict stralen uit naar klantrelaties en opiniegroepen.

 • Het conflict heeft een nadelig effect op de reputatie van betrokken.

De positieve kant van een conflict
conflict | TimBetween

Zo herken je een conflict:

Spanningen lopen op en de ergernis neemt toe. De communicatie verloopt stroef of er is zelfs helemaal geen communicatie meer mogelijk. Er is over en weer steeds minder vertrouwen in elkaar en ook het begrip neemt af. Het wordt steeds lastiger nog invloed uit te oefenen op de situatie. Je komt niet veel verder. De situatie wordt onhoudbaar.

Conflicten hebben ook een positieve kant. Conflicten zijn een bron voor verandering en vernieuwing. Het maakt betrokkenen bewust van de problemen die er zijn en motiveert daar een oplossing voor te vinden. Via mediation blijkt dat er vaak meer mogelijk is dan in eerste instantie wordt gedacht. 

Er zijn verschillende strategieën mogelijk hoe met een conflict om te gaan

Wat je kunt doen...

Niets doen

Het conflict negeren of uit de weg gaan. Een veel toegepaste strategie. Soms werkt dat. Het conflict lost vanzelf op. Maar let op, het kan de situatie ook verergeren. Hoe langer je wacht, hoe zwaarder de last wordt. Het komt ook voor dat je eenvoudig niet om de ander heen kunt.

Bemiddeling of Mediation

Is het conflict al te ver geëscaleerd? Dan is bemiddeling of mediation een geschikte strategie. De bemiddelaar is specialist in het hanteren van conflicten en brengt partijen verder vanaf het punt waar ze zijn vastgelopen. De bemiddelaar begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing waarmee alle partijen kunnen instemmen.

Conflict coaching

Bemiddeling is een sterk bewezen methode om gezamenlijk goed uit een conflict te komen, maar dan dienen beide partijen hieraan wel mee te werken. Heel wat kwesties kunnen worden opgelost als je jezelf anders gaat gedragen ten opzichte van je conflictpartner. De conflictcoach staat betrokkenen bij hier de juiste weg in te vinden.

Zelf het gesprek aangaan

Dit is een goede strategie bij een beginnend conflict. Is de ander nog een beetje bereid naar jou te luisteren en voor rede vatbaar? Grijp deze kans. Probeer uit te vinden waar jullie op vastlopen. Lukt het niet? Neem dan contact op met Tim.

Juridische procedure

Een veelgekozen methode voor conflictbeslechting is een gang naar de rechter. Dat is nu en dan gewoon nodig maar leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat of tot een gewenste oplossing van het probleem. Het conflict blijkt in de praktijk complex te zijn en kan soms afdoende in een juridische context gegoten worden. Vaak spelen er meer factoren mee die van invloed zijn op het conflict.

Combinatie

Een combinatie van een of meerdere van bovenstaande methodes kan in de praktijk soms ook uitkomst bieden.

bottom of page