top of page

ZAKELIJKE BEMIDDELING & MEDIATION

Vastgelopen in de onderhandelingen?

Je komt er niet meer uit met jouw zakelijke partner?

Je had een totaal andere verwachting bij hetgeen wat geleverd is?

Bemiddeling of Mediation is bij uitstek zeer geschikt voor het oplossen van zakelijke geschillen. Belangrijke factoren hierbij zijn:

  • Zakelijke en financiële belangen

  • Verbeteren en benutten van de onderhandelingspositie

  • In controle blijven over het onderhandelingsresultaat

  • Het belang van de zakelijke relatie en het imago

Mediation biedt kansen en mogelijkheden

De zakelijke markt is sterk in beweging, ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat zaken zo nu en dan anders gaan dan verwacht en dat bestaande situaties zich anders tot elkaar gaan verhouden, is een vrij logisch gevolg van deze dynamiek. Dit vraagt van zakelijke partners hierin mee te bewegen, hetgeen consequenties kan hebben voor bijvoorbeeld lopende afspraken, bedrijfsprocessen, samenwerkingen of andere afhankelijkheden. Mediation biedt mogelijkheden om dergelijke zaken te evalueren.

Begeleiden van onderhandelingen

De mediator is niet alleen conflict- en communicatiedeskundige, maar ook een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Mediation kan dus ook ingezet worden als zakelijke methode voor het in beweging krijgen van vastgelopen of lastige onderhandelingen, waarbij de mediator partijen faciliteert om op constructieve wijze tot een bevredigend en optimaal resultaat te komen. 

Kom je er zakelijk met elkaar niet uit? Dan biedt mediation de kans:

  • Inzicht te krijgen in elkaars situatie, zienswijze en belangen

  • Gebruik te maken van elkaars creativiteit (ondernemerschap)

  • Gebruik te maken van elkaars mogelijkheden

Deze elementen kunnen leiden tot soms verrassende oplossingen en samenwerkingen.

bottom of page